• 3.jpg
  • 8.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg

AKTUALNOŚCI

ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU WYBORCZYM CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH UKS OMEGA Olkusz

Prezes Zarządu UKS OMEGA Olkusz zaprasza na Walne Zebranie Członków Zwyczajnych, które odbędzie się dnia 23 GRUDNIA 2019r. (poniedziałek)
w Szkole Podstawowej nr 2 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2
(I termin o godzinie 17.00, II termin o godzinie 17:30)

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Zwyczajnych zwołanego na dzień 23 GRUDNIA 2019r:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad.
4 . Wybór komisji:
- mandatowej,
- skrutacyjno-wyborczej,
- uchwał i wniosków.
5. Wybory do władz UKS OMEGA Olkusz:
5.2 Wybory członków Zarządu.
5.3 Ogłoszenie wyników wyborów na członków Zarządu.
6. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu składu Zarządu.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków.
9. Zakończenie zebrania.

Prezes Zarządu
Bartosz Halkiewicz

 

 

 omega olkuszHISTORIA PŁYWANIA SPORTOWEGO
W OLKUSZU

Historia olkuskiego pływania rozpoczęła się w roku 1989. Dzięki wysiłkom wielkiego miłośnika sportu dyrektora SP 2 w Olkuszu p. Jana Łaskawca w lutym 1989 r. zatrudniono trenera pływania I klasy p. Jerzego Borzęckiego. Od września tego roku uruchomiono pierwsze klasy sportowe o profilu pływackim. Powołano również do życia Uczniowski Klub Sportowy „Hilcus". Na wyniki nie trzeba było długo czekać, już wkrótce przyszły pierwsze sukcesy. Dzięki systematycznej i dobrze zorganizowanej pracy młodzi pływacy osiągnęli wyniki na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Pierwszym mistrzem Polski został Konrad Jamroz rocznik 1978. W ciągu 10 lat istnienia sekcji medalistami Mistrzostw Polski Juniorów byli: Mariusz Goraj, Marta Kwiatkowska, Mateusz Janik, Marta Oleksy, Piotr Gęgotek (finalista Mistrzostw Europy Juniorów).

 

W 1999 r. po odejściu trenera p. Jerzego Borzęckiego zlikwidowano w SP 2 klasy pływackie i sekcję pływacką.

Reaktywacja pływania sportowego nastąpiła w grudniu 2008 r. - po zakończeniu remontu pływalni powrócił do pracy trener Jerzy Borzęcki i rozpoczęło się szkolenie młodych pływaków. W zajęciach uczestniczyło ponad 50 dzieci z klas I - III, również z innych szkół olkuskich. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu. Podstawową grupę stanowili uczniowie klasy III a z SP 2. Do pracy włączył się również były zawodnik „Hilcusa", obecnie trener pływania i ratownik p. Przemysław Wójcikowski.

 

We wrześniu 2012r. dzięki aktywnej działalności rodziców młodych pływaków i pomocy ze strony dyrekcji ZSPI Nr 1 w Olkuszu (p. Tomasza Tomsi i p. Andrzeja Banysia) powstał Uczniowski Klub Sportowy „Omega OLKUSZ", w którym pod opieką trenerów p. Jerzego Borzęckiego i p. Przemysława Wójcikowskiego trenowało i uczyło się się pływać ponad 70 dzieci od 6 do 14 roku życia.

 

Od początku obecnej działalności ponad 100 dzieci nabyło umiejętność pływania na poziomie zaawansowanym, wyniki osiągane przez młodych zawodników pozwalają mieć nadzieję, że będą oni kontynuować sukcesy swoich poprzedników.

 

Klub Omega OLKUSZ jest zarejestrowany w Polskim Związku Pływackim pod nr 103306.